Dodatkowo
Skill Group
Masz pytanie?
e-mail: hr@skillgroup.pl

Warunki Uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Kongresie jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na Kongres, znajdującego się na stronie www.dlahr.pl.
 2. Po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Organizatora na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie przesłane potwierdzenie wpisania na listę uczestników Kongresu HR - Ludzie i Strategia -.
 3. Informacje na temat kosztu uczestnictwa w Kongresie znajduje się w zakładce ZGŁOSZENIE.
 4. Faktura pro forma zostanie przesłana w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia udziału na adres „email do faktury” podany w formularzu zgłoszeń.
 5. Wpłaty należy dokonać na konto podane na fakturze pro forma lub za pośrednictwem płatności on-line.
 6. Faktura zaliczkowa zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty na właściwym koncie.
 7. Cena obejmuje udział w Kongresie, materiały kongresowe, catering oraz materiały dodatkowe udostępniane uczestnikom Kongresu, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Kongresie.
 8. Rezygnację z uczestnictwa w Kongresie należy złożyć pisemnie, wysyłając maila na adres: hr@skillgroup.pl, wpisując w tytule „REZYGNACJA” w terminie 7 dni przed datą realizacji Kongresu.
 9. W przypadku złożenia rezygnacji po tym terminie uczestnik zostanie obciążony kwotą wartości 50% kwoty widniejącej na fakturze.
 10. W przypadku braku złożenia rezygnacji i braku uczestnictwa w wydarzeniu, uczestnik zostanie obciążony kwotą wartości 100% kwoty widniejącej na fakturze.
 11. Brak wpłaty na podstawie faktury pro forma nie jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa w Kongresie.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie Kongresu oraz zmiany prelegenta danego bloku tematycznego w sytuacji niezależnej od Organizatora.
 13. Za organizację wydarzenia odpowiedzialna jest firma Skill Group z siedzibą przy ul. Rakowiecka 47 lok. 16, 02-528 Warszawa.